03.11.2023

Предаване на изборните книжа от ОИК и ОА на СИК за провеждане на избор за кмет на 05.11.2023 година

Свикване на заседание на ОИК Копривщица, което ще се проведе в малката заседателна зала от 16:00 часа на 03.11.2023 г. при следния дневен ред:

 1. Определяне на представител от ОИК Копривщица, който заедно с длъжностно лице от общинска администрация ще предадат бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК.
 2. Определяне на график за предаване на изборните книжа и материали от ОИК Копривщица на СИК.
 3. Определяне на член от ОИК, който ще бъде пряко ангажиран и ще оказва съдействие на отговорника на изчислителния пункт.
 4. Упълномощаване на членове на ОИК Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за избор на кмет на 05.11.2023 г.
 5. Упълномощаване на членове на ОИК Копривщица за предаване на избирателните списъци в ТЗ „ГРАО“ – София област.
 6. Разни.
02.11.2023

Упълномощаване на членове на ОИК, които да получат от съответната печатница бюлетините за гласуване и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г., както и да подпишат приемо-предавателните протокол

Свикване на заседание на ОИК Копривщица, което ще се проведе в малката заседателна зала от 17:00 часа на 02.11.2023 г. При следния дневен ред:

 1. Упълномощаване на членове на ОИК, които да получат от съответната печатница  бюлетините за гласуване  и  ролките със специализирана хартия за машинно гласуване на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г., както и да подпишат приемо-предавателните протоколи.
 2. Разни

 

30.10.2023

Относно предаване на изборните книжа от ОИК на ЦИК

Уведомяваме Ви, че в 8:10 ч представителите на ОИК - Копривщица отпътуваха за гр. София за предаване на изборните книжа от ОИК на ЦИК.

29.10.2023

Отваряне СИК в община Копривщица

Уведомяваме Ви, че изборният ден в Община Копривщица започна безпроблемно в 7,00 часа. Успешен ден!

28.10.2023

Съобщение относно работата на ПСИК в изборния ден

Уважаеми избиратели,

уведомяваме Ви, че избирателите, подали заявление за гласуване с подвижна секция, могат да позвънят на следните членове, за да уговорят желания час на посещение от ПСИК :

1. Катерина Къралиева - председател - 0889024607

2. Димитрина Орашъкова - зам. председател - 0877817111

3. Иванка Личева - секретар - 0877371554

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

26.10.2023

Разпределяне на хартиените бюлетини, изборните книжа и материали

Общинската избирателна комисия се събира на 28.10.2023 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на Община Копривщица. Ще бъдат разпределяни хартиените бюлетини, изборните книжа и материали, необходими за провеждането на изборите за кмет и общински съветници. От 16,00 часа изборните материали ще бъдат предавани на секционните избирателни комисии.

 

18.10.2023

Свикване на заседание на ОИК на 18.10.2023 г. от 16:00 часа, относно подготовка за получаване на бюлетините

На 18.10.2023 год. от 16:00 часа се свиква заседание на ОИК Копривщица, което ще се проведе в малката заседателна зала на Община Копривщица.


Относно: Запознаване с информация и подготовка на документите за лолучаване на бюлетините

13.10.2023

ПОКАНА

Общинска избирателна комисия - Копривщица кани всички членове на секционни избирателни комисии на обучение.

Обучението ще се проведе на 21.10.2023 г. от 15:30 часа в голямата заседателна зала на Община Копривщица.

 

 

11.10.2023

Свикване на заседание на ОИК на 12.10.2023 г. от 16:00 часа, относно назначаване на ПСИК

ДНЕВЕН РЕД

за

 заседание на ОИК за 12.10.2023 год.

 

ОИК Копривщица свиква заседание  на 12.10.2023 година от 16:00 часа,  което ще се проведе в малката заседателна зала при следния дневен ред:

 1. Назначаване на членовете на Подвижна секционна избирателна комисия.
 2. Разни

 

 

10.10.2023

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 10.10.2023 Г. ОТ 09:00 ЧАСА В МАЛКАТА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

На 10.10.2023 год. от 09:00 часа се свиква заседание на ОИК Копривщица,

което ще се проведе в малката заседателна зала на Община Копривщица.

Относно: Отстраняване на техническа грешка при разпределяне на местата в ПСИК.

09.10.2023

Свикване на заседание на 09.10.2023 г. от 16:00 часа в малката заседателна зала

ПОКАНА

На 09.10.2023 год. от 16:00 часа се свиква заседание на ОИК Копривщица,

което ще се проведе в малката заседателна зала на Община Копривщица

при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпило писмо от Кмета на ОбК за образуване на „ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ“.
 2. Определяне броя на членовете на ПСИК и квотите.
 3. Разни
04.10.2023

Заседание на 5.10.2023 година от 17:00 часа

Свикване на заседание на ОИК Копривщица, което ще се проведе в малката заседателна зала от 17:00 часа на 5.10.2023 г.

Дневен ред:

1. Упълномощаване на членове на ОИК, които да получат от съответната печатница  бюлетините за гласуване  и  ролките със специализирана хартия за машинно гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както и да подпишат приемо-предавателните протоколи.

2. Разни

29.09.2023

Свикване на заседание на 30.09.2023 г. от 16,30 часа в малката заседателна зала

На 30.09.2023 г. от 16,30 часа в малката заседателна зала на Община Копривщица ще се проведе заседание на ОИК - Копривщица при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на бюлетините за изборите на кмет и общински съветници в Община Копривщица, които ще се проведат на 29.10.2023 г.

2. Одобряване тиража на броя на бюлетините за изборите на кмет и общински съветници в Община Копривщица, които ще се проведат на 29.10.2023 г.

3. Разни

28.09.2023

Свикване на заседание, относно замяна на кандидат за съветник от ПП "Възраждане"

ПОКАНА

 

На 28.09.2023 год. от 17:00 часа в малката заседателна зала, намираща се в сградата на Община Копривщица, ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица за 

Заличаване на кандидат за съветник и регистиране на нов кандидат за съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от ПП „Възраждане“.

 

 

                                                

27.09.2023

Покана

    ПОКАНА

      Общинска избирателна комисия  Копривщица, кани всички представители на  партии и коалиции, регистрирали се за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Копривщица да определят чрез жребий участието си в диспути по радиотелевизионни центрове.

    Жребият ще се проведе на 27.09.2023 година от 16:30 часа в  малката заседателна зала, намираща се в сградата на Община Копривщица.

27.09.2023

ПОКАНА

ПОКАНА

 

Общинска избирателна комисия  Копривщица, кани всички представители на  

партии и коалиции, регистрирали се за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Копривщица да определят чрез жребий участието си в диспути по радиотелевизионни центрове.

          Жребият ще се проведе на 27.09.2023 година от 16:30 часа в  малката заседателна зала, намираща се в сградата на Община Копривщица.

 

25.09.2023

Съобщение

ПОКАНА

 

На 26.09.2023 год. от 16:30 часа в малката заседателна зала, намираща се в сградата на Община Копривщица, ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица  със следния дневен ред:

 1. Регистрация за Кмет и кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Копривщица.
 2. Издаване на удостоверение за регистрация на Кмет и кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Копривщица.
 3. Разни.
25.09.2023

Заповед №РД-284

Относно: Правила, условия и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. Заповед №РД-284.pdf

Календар

Решения

 • № МИ-67 / 05.11.2023

  относно: Определяне на общински съветник от квотата на КП „БСП за България“

 • № МИ-66 / 05.11.2023

  относно: Избран кмет на община Копривщица

 • № МИ-65 / 04.11.2023

  относно: Записване на представители на КП „БСП за България“ в изборите за кмет при община Копривщица на 05 ноември 2023 г.

всички решения