№ МИ-58 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на сътрудник на ОИК от страна на общинска администрация при община Копривщица за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-57 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Относно промяна членове от състава на СИК при община Копривщица за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-56 / 14.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на нова дата, място и час за обучение на СИК в община Копривщица за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-55 / 10.10.2019

ОТНОСНО : Определяне дата, място и час за обучение на СИК в община Копривщица за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-54 / 10.10.2019

ОТНОСНО : Гласуване упълномощаването на членове на ОИК, които в съответствие да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от съответната печатница и да подпишат приемо-предавателните протоколи.

№ МИ-53 / 10.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на образци на протоколи на Общинската избирателна комисия (ОИК) Копривщица и на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-52 / 03.10.2019

ОТНОСНО : Относно промяна член от състава на СИК при община Копривщица за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-51 / 01.10.2019

ОТНОСНО : Заличаване на кандидат за съветник от Местна коалиция ВОЛЯ(ВМРО-БЪРГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)

№ МИ-50 / 30.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на бюлетините за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица и одобряване тиража на броя на бюлетините за избор на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година в община Копривщица

№ МИ-49 / 27.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и подреждане на номерата в бюлетината на регистрираните партии, коалиции и местни коалиции.

№ МИ-48 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на общински съветници от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

№ МИ-47 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация за кмет на община Копривщица от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

№ МИ-46 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на общински съветници от ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица

№ МИ-45 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на общински съветници от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица

№ МИ-44 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация за кмет на община Копривщица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-43 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на общински съветници от Местна коалиция „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица

№ МИ-42 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация за кмет на община Копривщица от Местна коалиция „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-41 / 21.09.2019

ОТНОСНО : назначаване на СИК при община Копривщица

№ МИ-40 / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране кандидатска листа на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за Общински съветници при Община Копривщица

№ МИ-39 / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране кандидата за кмет на община Копривщица от ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,

Календар

Решения

  • № МИ-80 / 04.11.2019

    относно: Избор на кмет на община Копривщица.

  • № МИ-77 / 02.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на ОИК – Копривщица за предаване на избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област

  • № МИ-76 / 02.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове от ОИК – Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за кмет – втори тур на 03.11.2019 година.

всички решения