03.11.2019

Съобщение

За периода от 04.11.2019 г. до 10.11.2019 г. ОИК - Копривщица ще има дежурни членове на следните телефони:

 

0885897386 - Иванка Ангерова Доросиева - Зам.-председател на ОИК - Копривщица

0877494297 - Мария Недельова Димова - Зам.-председател на ОИК - Копривщица

0878269786 - Цветелина Филипова Галинова  - Секретар на ОИК - Копривщица

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 година /събота/ от 15:30 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

 1.  Определяне с решение представител на ОИК - Копривщица, който заедно с длъжностно лице от общинска администрация ще предадат бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК.

2. Определяне на график за предаване на изборните книжа и материали от ОИК - Копривщица на СИК.

3. Определяне на член от ОИК, който ще бъде пряко ангажиран и ще оказва съдействие на отговорника на изчислителния пункт.

4. Упълномощаване на трима членове от ОИК – Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за кмет на 03.11.2019 г.

5. Упълномощаване на трима членове на ОИК – Копривщица за предаване на избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област.

01.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 година /събота/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще бъдат предадени изборните книжа и материали от ОИК - Копривщица на СИК за избор на кмет-втори тур.

 

31.10.2019

Съобщение

На 31.10.2019 година /четвъртък/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:    

 1. Определяне на сътрудник към ОИК 2324 – Копривщица от страна на общинска администрация при община Копривщица - втори тур на 03.11.2019год. за избор на кмет.
28.10.2019

Съобщение

На 28.10.2019 година /понеделник/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК , относно :

1. Утвърждаване на бюлетината за избор на кмет, втори тур в община Копривщица и одобряване тиража на броя на бюлетините за избор на кметове на 3 ноември 2019 година в община Копривщица.

2. Упълномощаване на лица, представители от ОИК - Копрвищица, които да получат хартиените бюлетини за избор на кмет - втори тур, който ще се проведе на 3 ноември 2019 година.

27.10.2019

Съобщение

В изборния ден ОИК Копривщица ще приема сигнали за нарушения на изборния процес на следния телефонен номер: 07184 2124

25.10.2019

Съобщение

На 26.10.2019 година /събота/ от 15:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще бъдат предадени изборните книжа и материали от ОИК - Копривщица на СИК

 

25.10.2019

Съобщение

На 25.10.2019 година /петък/ от 15:30 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

 

1.  Определяне с решение представител на ОИК - Копривщица, който заедно с длъжностно лице от общинска администрация ще предадат бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК.

2. Определяне на график за предаване на изборните книжа и материали от ОИК - Копривщица на СИК.

3. Определяне на член от ОИК, който ще бъде пряко ангажиран и ще оказва съдействие на отговорника на изчислителния пункт.

4. Упълномощаване на трима членове от ОИК – Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

5. Упълномощаване на трима членове на ОИК – Копривщица за предаване на избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област.

 

 

23.10.2019

Съобщение

На 24.10.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

1. Обучение на СИК от ОИК.

2. Регистрация на застъпници и здаване на удостоверения.

15.10.2019

Съобщение

На 17.10.2019 година /четвъртък/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

 1. Промяна състава на СИК при община Копривщица за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.     
 2. Определяне на сътрудник към ОИК 2324 – Копривщица от страна на общинска администрация при община Копривщица.
13.10.2019

Съобщение

На 14.10.2019 година /понеделник/ от 16:30 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

Определяне нова дата, място и час за обучение на СИК в община Копривщица за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица на 27 октомври 2019 г.

10.10.2019

Съобщение

На 10.10.2019 година /четвъртък/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

1. Одобряване на предпечатните образци на протоколите по видове избори в общината  на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година в община Копривщица.

2. Гласуване упълномощаването на членове на ОИК, които в съответствие  да  получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове от съответната печатница и да подпишат приемателно- предавателните протоколи.

3. Обучение на СИК

05.10.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-697/ 05.10.2019 г. на основание т. 7, изречение второ от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение Централна избирателна комисия разрешава на Общинските избиратлени комисии да публикуват на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предпечатните образци на бюлетините са налични като допълнителни файлове към Решение на ОИК № 50/ 30.09.2019 г.

03.10.2019

Съобщение

На 03.10.2019 година /четвъртък/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

1.Вземане на решение относно промяна член от състава на СИК при община Копривщица за произвеждане на  изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

01.10.2019

Съобщение

На 01.10.2019 година /вторник/ от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

1.Вземане на решение по чл.87 ал.1 т.15 ИК за заличаване на регистрацията на кандидатите,посочени в приложения списък.

28.09.2019

Съобщение

На 30.09.2019 година /понеделник/ от 15:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

1. Утвърждаване на бюлетините за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица  и одобряване тиража на броя на бюлетините за избор на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година в община Копривщица.

27.09.2019

Съобщение

На 27.09.2019 година /петък/ от 16:30 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

 1. Определяне и подреждане на номерата в бюлетината на регистрираните партии, коалиции и местни коалиции.

 

27.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

24.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 година от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния план дневен ред

  1. Приемане на решения за регистрация на кметове и общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Копривщица.

 

23.09.2019

Съобщение

На 23.09.2019 година от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния план дневен ред

  1. Приемане на решения за регистрация на кметове и общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Копривщица.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № МИ-80 / 04.11.2019

  относно: Избор на кмет на община Копривщица.

 • № МИ-77 / 02.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на ОИК – Копривщица за предаване на избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област

 • № МИ-76 / 02.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове от ОИК – Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за кмет – втори тур на 03.11.2019 година.

всички решения